Obiady

Informacja dotycząca korzystania ze stołówki szkolnej

1. Stołówka szkolna czynna jest w godzinach 11.00 – 14.00

2. Cena obiadu od 1 września 2016r. wynosi 3,20 zł.

3. Opłatę wnosi się w okresach miesięcznych, do 5 każdego miesiąca, w sekretariacie szkoły lub na konto  bankowe:

29 1240 2890 1111 0010 3571 3840

4. Od opłat wniesionych po ustalonym terminie będą naliczane ustawowe odsetki.

5. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, odpis jest liczony od dnia następnego, po uprzednim zgłoszeniu nieobecności w sekretariacie szkoły.

 

Projekty i programy

logo mm

 sniadanie daje moc

konkurs 11

logo

lekki tornister

 akademiapuchatka

nasza szkola jest w SKOa

 

dzieciakimleczaki

 lepszaszkola

 prąd elektryczny

szkolywalkilogo2

 

AE PAH baner 750x100

logo11

 

 

logo12

 

 

od grosila

 

logo14

zdrowe życie 

logo15

 nie pal

logo17

elektrosmieci